Canadian dollar - Swiss franc

Canadian dollar - Swiss franc trading with Finq.com - Trade CAD/CHF Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 10.00 pips
Mua cao cấp -0.0131 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0139 %
Kí quỹ bảo trì 0.0680 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 11.1%
Đã mua 88.9%

Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
10.00 (pips)1:290Thursday 21:00 - Friday 20:55