Betsson AB

Betsson AB trading with Finq.com - Trade Betsson (BETS-B.ST) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.20 SEK
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.20 (SEK)1:10Friday 07:02 - Friday 15:25