The Bank of East Asia Ltd

The Bank of East Asia Ltd trading with Finq.com - Trade BEA HK (0023.HK) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.10 HKD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.10 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55