Absa Group Limited

Absa Group Limited trading with Finq.com - Trade Barclays Africa (JSE:BGA) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 43.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
43.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06 - Wednesday 14:49