Balfour Beatty plc

Balfour Beatty plc trading with Finq.com - Trade Balfour Beatty (BBY-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.60 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30