Atlantia S.p.A

Atlantia S.p.A trading with Finq.com - Trade Atlantia (ATLI) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
- (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20