Hanapin ang Asset

Balita sa Pandaigdigang Merkado

Mataas na antas ng seguridad

Mahalaga ang pagbubuo ng tiwala at upang matiyak na protektado ka, gumagamit ang Finq ng regulasyon at makabagong teknolohiya para panatag ang loob mong makalahok.

Ang mahigpit na regulasyon para sa lahat ng

operasyonal na jurisdiction ay saklaw ng mga internal na polisiya at external na awtoridad na may taunang auditing na umaayon sa mataas na pamantayan ng accounting.

Ligtas na mga sistema at proteksiyon sa mga kliyente online

sa pamamagitan ng inobatibong seguridad sa platform, beripikadong provider sa pagbabayad, at in-date na SSL na sertipikasyon.

Inilalagay ang iyong pera sa mga accounts

ng mga kliyente, hiwalay sa anumang pondo ng kompanya. Kapag nagdeposito o nag-withdraw ka, protektado ng aming mga certified na payment solutions ang iyong pera.

Gawin ang pinakamagandang trades sa pinakamalakas na platform

Ang WebTrader ang pinakamahusay na platform na idinesenyo para sa mabilis na pagpapatupad ng trade sa napakabilis na trading environment. Taglay nito ang lahat ng inaasahan sa isang customized platform para mabuo at makontrol mo ang mga portfolio mula sa pitong klase ng mga assets.

Ang makabagong lifestyle ang nag-uudyok sa mobile trading. Ngayon, mahigit 70% na kliyent ng aming WebTrader ang gumagamit ng mobile app na mada-download nang libre para sa araw-araw na pagsubaybay at pagpapatupad ng trade.

Bukas kami sa: