Yamana Gold Inc. Ordinary Shares (Canada)

Yamana Gold Inc. Ordinary Shares (Canada) trading with Finq.com - Trade YamanaGold Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.02 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31 - Wednesday 20:00