Utilities Select Sector SPDR

Utilities Select Sector SPDR trading with Finq.com - Trade XLU (XLU) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.15 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 3.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:33
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.15 (USD)1:33Monday 13:31 - Monday 19:59