Wheat Futures

Wheat Futures trading with Finq.com - Trade WHEAT Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.65 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.65 (USD)1:100Monday 01:05 - Monday 13:40