Wal-Mart Stores, Inc. Common Stock

Wal-Mart Stores, Inc. Common Stock trading with Finq.com - Trade Walmart Inc Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.21 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.21 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00