Wallenstam AB

Wallenstam AB trading with Finq.com - Trade Wallenstam (WALL-B.ST) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.30 SEK
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.30 (SEK)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:25