VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN

VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN trading with Finq.com - Trade UWT (UWT) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.75 USD
Blerje premium -0.0214 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0214 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.75 (USD)1:5Thursday 13:31 - Thursday 19:59