United States Oil Fund LP

United States Oil Fund LP trading with Finq.com - Trade USO (USO) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.02 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.02 (USD)1:100Monday 13:31 - Monday 19:59