VelocityShares 3X Long Silver ETN

VelocityShares 3X Long Silver ETN trading with Finq.com - Trade USLV (USLV) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.37 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 50.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.37 (USD)1:1Monday 13:31 - Monday 19:59