United States dollar - Singapore dollar

United States dollar - Singapore dollar trading with Finq.com - Trade USD/SGD Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 8.00 pips
Blerje premium -0.0052 %
Diferenca fillestare 0.5000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:200
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.2500 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
8.00 (pips)1:200Wednesday 21:00 - Thursday 21:00