United States dollar - Swedish krona

United States dollar - Swedish krona trading with Finq.com - Trade USD/SEK Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 120.60 pips
Blerje premium -0.0054 %
Diferenca fillestare 0.5000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:200
Shitje premium -0.0188 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.2500 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
120.60 (pips)1:200Sunday 22:15 - Monday 21:57