United States dollar - Polish z_oty

United States dollar - Polish z_oty trading with Finq.com - Trade USD/PLN Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 54.80 pips
Blerje premium -0.0089 %
Diferenca fillestare 0.5000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:200
Shitje premium -0.0150 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.2500 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
54.80 (pips)1:200Monday 21:00 - Tuesday 21:00