United States dollar - Norwegian krone

United States dollar - Norwegian krone trading with Finq.com - Trade USD/NOK Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 56.60 pips
Blerje premium -0.0082 %
Diferenca fillestare 0.5000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:200
Shitje premium -0.0157 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.2500 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
56.60 (pips)1:200Monday 21:15 - Tuesday 20:57