United States dollar - Indian rupee

United States dollar - Indian rupee trading with Finq.com - Trade USD/INR Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.00 pips
Blerje premium -0.0197 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium -0.0013 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
1.00 (pips)1:50Monday 03:45 - Monday 09:59