United States dollar - Swiss franc

United States dollar - Swiss franc trading with Finq.com - Trade USD/CHF Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 3.00 pips
Blerje premium -0.0068 %
Diferenca fillestare 0.3400 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:294
Shitje premium -0.0201 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.1700 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
3.00 (pips)1:294Tuesday 21:00 - Wednesday 21:00