United States dollar - Canadian dollar

United States dollar - Canadian dollar trading with Finq.com - Trade USD/CAD Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 4.00 pips
Blerje premium -0.0096 %
Diferenca fillestare 0.3400 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:294
Shitje premium -0.0138 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.1700 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
4.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Tuesday 21:00