E-mini Dow ($5) Futures

E-mini Dow ($5) Futures trading with Finq.com - Trade USA30 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 6.00 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 0.5000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:200
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.2500 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
6.00 (USD)1:200Monday 22:05 - Tuesday 20:15