VelocityShares 3X Long Natural Gas ETN

VelocityShares 3X Long Natural Gas ETN trading with Finq.com - Trade UGAZ (UGAZ) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.95 USD
Blerje premium -0.0214 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0214 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.95 (USD)1:5Monday 13:31 - Monday 19:59