Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares trading with Finq.com - Trade TZA (TZA) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.75 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.75 (USD)1:5Monday 13:31 - Monday 19:59