ProShares UltraShort Russell2000

ProShares UltraShort Russell2000 trading with Finq.com - Trade TWM (TWM) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.07 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 4.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.07 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59