Tesla Motors Inc. - Common Stock

Tesla Motors Inc. - Common Stock trading with Finq.com - Trade TESLA Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.30 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 50.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.30 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00