Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A

Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A trading with Finq.com - Trade Terna (TRNI) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.020 EUR
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.020 (EUR)1:10Wednesday 08:05 - Wednesday 16:20