ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury trading with Finq.com - Trade TBT (TBT) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.07 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 3.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:33
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.07 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59