Ultra T-Bond Futures

Ultra T-Bond Futures trading with Finq.com - Trade TBOND30 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.08 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.08 (USD)1:100Monday 22:01 - Tuesday 20:59