SunPower Corporation

SunPower Corporation trading with Finq.com - Trade SunPower (SPWR) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.03 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.03 (USD)1:5Wednesday 14:31 - Wednesday 21:00