Storebrand ASA

Storebrand ASA trading with Finq.com - Trade Storebrand (STB.OL) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.10 NOK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.10 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15