Equinor ASA

Equinor ASA trading with Finq.com - Trade Statoil Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.40 NOK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.40 (NOK)1:10Tuesday 07:10 - Tuesday 14:15