Spark Infrastructure Group

Spark Infrastructure Group trading with Finq.com - Trade Spark Infrastructure (SKI.AX) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.01 AUD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.01 (AUD)1:10Thursday 23:05 - Friday 04:55