Soybean Futures

Soybean Futures trading with Finq.com - Trade SOYBEAN Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 2.00 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
2.00 (USD)1:100Monday 00:05 - Monday 12:40