Swedish Orphan Biovitrum AB

Swedish Orphan Biovitrum AB trading with Finq.com - Trade Sobi (SOBI.ST) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.40 SEK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.40 (SEK)1:10Friday 07:05 - Friday 15:25