iShares Silver (SLV)

iShares Silver (SLV) trading with Finq.com - Trade SLV (SLV) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.03 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.03 (USD)1:50Monday 13:31 - Monday 19:59