Shopify Inc

Shopify Inc trading with Finq.com - Trade Shopify Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.47 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.47 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00