Shake Shack Inc. Class A Common Stock

Shake Shack Inc. Class A Common Stock trading with Finq.com - Trade ShakeShack Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.15 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.15 (USD)1:5Wednesday 13:31 - Wednesday 20:00