SPDR S&P ASX 50 Fund

SPDR S&P ASX 50 Fund trading with Finq.com - Trade SFY.AX (SFY.AX) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.20 AUD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 50.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.20 (AUD)1:1Thursday 22:05 - Friday 03:55