Skandinaviska Enskilda Banken AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB trading with Finq.com - Trade SEB (SEB-A.ST) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.20 SEK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.20 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25