J Sainsbury plc

J Sainsbury plc trading with Finq.com - Trade Sainsbury's (SBRY-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.15 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.15 (PNC)1:10Monday 08:05 - Monday 16:30