BANCO SABADELL

BANCO SABADELL trading with Finq.com - Trade Sabadell Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.06 EUR
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.06 (EUR)1:10Friday 07:02 - Friday 15:30