Rough Rice Futures

Rough Rice Futures trading with Finq.com - Trade RICE Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.14 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.14 (USD)1:50Tuesday 13:35 - Tuesday 18:10