Rough Rice Futures

Rough Rice Futures trading with Finq.com - Trade RICE Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.10 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.10 (USD)1:50Thursday 14:35 - Thursday 19:10