ProShares UltraShort QQQ

ProShares UltraShort QQQ trading with Finq.com - Trade QID (QID) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.06 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.06 (USD)1:5Monday 13:31 - Monday 19:59