POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA trading with Finq.com - Trade PZU Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.25 PLN
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 4.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.25 (PLN)1:5Friday 07:10 - Friday 14:44