Polymetal International Plc

Polymetal International Plc trading with Finq.com - Trade Polymetal (POLY-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 2.65 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
2.65 (PNC)1:10Friday 07:05 - Friday 15:30