PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA trading with Finq.com - Trade PGE Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.08 PLN
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.08 (PLN)1:5Tuesday 08:10 - Tuesday 15:44