Light Sweet Crude Oil Futures

Light Sweet Crude Oil Futures trading with Finq.com - Trade OIL Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.05 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 0.6600 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:152
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.3300 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.05 (USD)1:152Wednesday 22:01 - Thursday 20:55