OBRASCON HUARTE LAIN SA

OBRASCON HUARTE LAIN SA trading with Finq.com - Trade OBRASCON (OHL.MC) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.0400 EUR
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.0400 (EUR)1:10Thursday 08:02 - Thursday 16:30